Over coach Catherine Hoogmartens van Tools4yourTalent

HELP! Ik heb een burn-out! Kan loopbaancoaching mij helpen?

Ok, laat mij van bij de start duidelijk zijn : ja én nee! Dit zal afhankelijk zijn van de fase waarin je je bevindt en voor welk aspect je begeleiding nodig hebt.

Van wie kan je dan professionele hulp verwachten?

Je huisarts, een psycholoog en een loopbaancoach (idealiter met ervaring in stress – en burn-outcoaching). Een optimaal resultaat bereik je door de samenwerking van deze 3 experten, ieder in zijn vakgebied en ieder in een bepaalde fase van het proces.

Oeps, verwarrend?!

Ik zet graag even op een rij wie wat voor jou kan betekenen:

1. De huisarts

De huisarts is vaak je eerste aanspreekpunt. Hij sluit medische oorzaken van je klachten uit en houdt je lichamelijke vooruitgang bij. Een huisarts heeft in zijn drukke praktijk niet altijd veel tijd voor uitleg en specifieke oefeningen. Hij heeft ook geen zicht op de verschillende functies en organisatieaspecten. Hij verwijst idealiter door naar psycholoog of loopbaancoach (afhankelijk van de klachten).

2. De psycholoog

De psycholoog behandelt psychische problemen, wanneer een ontwikkelingsvraag belemmerd wordt door hindernissen uit het verleden. Hij is gericht op het helpen verwerken van trauma’s, minder op een werkcontext op zich. Indien een burn-out een depressie wordt of gecombineerd gaat met bijvoorbeeld verslavingsproblematieken, is de psycholoog de meest aangewezen hulpverlener.

3. Loopbaancoach met ervaring in stress- en burn-outcoaching

De loopbaancoach/stress- en burn-outcoach zal je het best kunnen bijstaan in preventie van burn-out en bij re-integratie na burn-out. Coaching richt zich op het heden en op de stappen die je zal nemen naar een nieuwe toekomst. Een loopbaancoach zorgt ervoor dat een persoon zijn eigen talenten leert kennen en benutten. Hij is dus eerder een gids en fungeert als een klankbord en wegwijzer totdat de persoon de weg zelfstandig kan verder zetten. De loopbaancoach heeft een doorgedreven kennis van functies, competenties, leiderschap en organisatiecultuur. Midden in je burn-out zal je coach je eerst laten rusten vooraleer aan de slag te gaan met gerichte acties.

Wanneer neem je dan best contact op met een loopbaancoach/stress en BO coach?

  • Preventief: Je voelt weinig energie, je werk is niet meer zoals vroeger, je voelt je moe. Je wil weten hoe dit komt en je wil erger voorkomen.
  • Na herstel van burn-out. Je moet terug aan het werk. Hoe pak je dit aan? Is het nog wel wat je wil?
  • PS: een (gecertifieerd) loopbaancoach zal altijd doorverwijzen naar huisarts of psycholoog indien hij/zij van oordeel is dat er meer aan de hand is of als de timing nog niet ok is voor loopbaancoaching.

De coördinatie tussen de 3 factoren is heel belangrijk om optimaal en snel weer terug met energie te leven en te werken. En hier pleit ik zeker voor nog meer transparantie, samenwerking en doorverwijzingen!

Contacteer mij