Wat mag je verwachten van persoonlijkheidsontwikkeling?

When you can ’t control what’s happening, challenge yourself to control the way you respond to what s happening. That is where your power is.

Bereik meer zelfvertrouwen en veerkracht in contacten door zelfinzicht. Door het kennen van je sterktes en zwaktes en het inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen, leer je beter samenwerken en zal je minder frustratie voelen. Je zal beter leren communiceren en jezelf kunnen zijn.

Lumina Spark voor particulieren of zelfstandigen


Mijn klanten stellen mij vaak de volgende vragen:

 • Wil jij groeien als mens?
 • Wil jij je talenten verder ontwikkelen?
 • Wil jij jezelf beter leren kennen?
 • Wil je het gedrag van anderen beter leren begrijpen?
 • Wil je leren om gemakkelijk feedback te geven?
 • Wil je met meer zelfvertrouwen functioneren in je team?
 • Wil je begrijpen waarom het soms moeilijk is om met bepaalde collega’s constructief samen te werken?

Lumina Spark is een inspirerend en praktisch instrument voor de ontwikkeling van: leiderschap, teams en organisaties.

  Wens je een kennismakingsgesprek?

  Lumina Spark geeft inzicht in ieders persoonlijke voorkeuren

  alsook de voorkeuren van anderen

  Lumina Spark geeft je inzicht in je eigen persoonlijke voorkeuren. Je wordt je bewust van je eigen voorkeuren en krijgt daardoor ook inzicht in de voorkeuren van anderen. Indien je Lumina Spark gebruikt in jouw organisatie zal dit leiden tot verbinding, diepgaande bewustwording en optimale samenwerking. Dit komt het individu, het team en de organisatie ten goede.

  LuminaSpark is een persoonlijkheidsmeting en geen type-indicator, waardoor ‘hokjesdenken’ wordt vermeden. Lumina meet mensen in de context waarin zij zich bevinden. Het toont tevens de mogelijke paradox in mensen. De complexiteit van een persoonlijkheid wordt daarmee in zijn volle omvang zichtbaar.

  Lumina Spark vindt haar wetenschappelijke basis in de ‘Big Five’ gecombineerd met het gedachtegoed van Jung. De ‘Big Five’ is een verzamelnaam voor wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag van de afgelopen decennia.

  Bij Lumina Spark onderscheiden we de 8 verschillende persoonlijkheidsaspecten. Deze worden weergegeven in jouw persoonlijke mandala en tevens vertaald naar vier verschillende kleuren, nl. rood, blauw, groen en geel. Met deze 8 aspecten worden de verschillen in gedrag tussen mensen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt. Dit verhoogde bewustzijn maakt een betekenisvolle dialoog met jezelf en met je teamgenoten mogelijk.

  Lumina Spark werkt met drie verschillende persona’s: een instinctieve, dagelijkse en overbelaste persona. De persona’s worden apart gemeten.

  Een persoon kan zich volgens Lumina Learning op twee wijzen ontwikkelen. Door bestaande kwaliteiten te versterken of zijn of haar ontwikkelpunten bloot te leggen. Om gedrag te kunnen veranderen is het zichtbaar maken van ieders persoonlijke innerlijke motivatie belangrijk. Hier start het denken en handelen van een individu. Bewustwording hiervan creëert vele kansen om eigen gedrag te veranderen en te verbeteren.

  Persoonlijk leiderschap tonen, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en het effect daarvan op anderen wordt dankzij het werken met Lumina duidelijk zichtbaar. In een snel veranderende omgeving is het belangrijk veerkracht te ontwikkelen om hedendaagse uitdagingen aan te pakken. De verworven inzichten leiden onmiddellijk tot verbetering van de resultaten van een individu, team of organisatie als geheel.

  Met onze online vragenlijst (144 vragen) meten we ieders persoonlijkheid op 24 verschillende eigenschappen. Deze 24 eigenschappen samen leiden naar 8 verschillende aspecten.

  Deze meting vormt de basis van de Lumina Spark profielschets waarin ieders kwaliteiten en mogelijke beperkingen staan. Er wordt beschreven hoe je je van nature gedraagt, hoe je gedrag zich uit bij een normale belasting en hoe je reageert onder hoge druk.

  Deelnemers ontvangen een link naar de online vragenlijst. De antwoorden op de 144 vragen resulteren in de persoonlijke Lumina Spark profielschets, een nauwkeurige beschrijving van elke persoonlijkheid.

  Deze personen gingen jou voor

  Ik kreeg inzichten in mijn gedrag en in de persoonlijkheid van mijn medewerkers. Zo kan ik optimaal rekening houden met mijn communicatie en dit lukt écht geweldig! Alle teamleden waren positief en enthousiast.

  Sofie Jetten

  Tools4YourTalent
  2017-09-18T14:22:46+00:00

  Sofie Jetten

  Ik kreeg inzichten in mijn gedrag en in de persoonlijkheid van mijn medewerkers. Zo kan ik optimaal rekening houden met mijn communicatie en dit lukt écht geweldig! Alle teamleden waren positief en enthousiast.
  0
  0
  Tools4YourTalent


  Download de Lumina Splash App

  Extravert, introvert, gefocused op mensen of meer op resultaat? Of een combinatie van de twee? Met de Lumina Splash app word je meer zelfbewust, verken je jouw persoonlijkheid en leer je hoe je met anderen omgaat. Dat doe je door een visuele weergave (Splash) te creëren van wie jij als persoon bent en ze eventueel te vergelijken met anderen. Neem jouw splash gerust mee naar jouw kennismakingsgesprek!

  Google PlayApp Store

  Vraag hier meer uitleg over individuele coachings en/of interactieve workshops

  of een voorbeeld van Lumina profielschets